Aerobní cvičení

Léčba metabolického syndromu je komplexní a skládá se jednak z farmakologické léčby a jednak z režimových opatření, jako je:

 • změna životního stylu a dietních zvyklostí,
 • edukace a psychologické poradenství,
 • přiměřená a pravidelná fyzická aktivita.

Aerobním cvičením označujeme fyzickou aktivitu:

 • kterou lze provádět déle než několik minut,
 • která by neměla vést k pocitu nedostatku dechu.

Požadované aerobní cvičení:

 1. minimálně 3 x týdně 30 minut fyzické cvičení nebo
 2. minimálně 3 x týdně 60 minut pohybová aktivita:
 • fyzické cvičení – viz příloha „Standardní tělesná cvičení“ (ke stažení jako součást dokumentů pro metabolický syndrom),
 • pohybová aktivita:
  • volná chůze (chůze do práce, vycházka)
  • běh
  • nordic walking
  • jízda na kole
  • jízda na běžkách
  • plavání.

Metabolický syndrom

Arteriální hypertenze

 1. pacienti s hypertenzí léčení u praktického lékaře:
  • průběžné monitorování tlaku u praktického lékaře 1x za 3 měsíce,
  • tlakový holter u kardiologa na začátku studie, následně každých 6 měsíců po dobu trvání studie,
  • sledování potřebné medikace, případně její úpravy ošetřujícím lékařem,
  • dotazník kvality života na začátku studie, následně 1x za 6 měsíců.
 2. pacienti s hypertenzí již dispenzarizovaní u kardiologa:
  • léčba a kontrola tlaku dle léčebného schématu kardiologa 1x za 3 měsíce,
  • tlakový holter u kardiologa na začátku studie, následně každých 6 měsíců po dobu trvání studie,
  • sledování potřebné medikace, případně její úpravy ošetřujícím lékařem,
  • dotazník kvality života na začátku studie, následně 1x za 6 měsíců.

Pacienti skupiny A cvičí jógu. Pacienti skupiny B cvičí aerobní cvičení.

Diabetes mellitus

 • průběžné monitorování hladiny glykemie 1x za 3 měsíce v diabetologické ordinaci,
 • glykemický profil v průběhu celého dne na začátku studie, dále 1x za 3 měsíce,
 • glykovaný hemoglobin na začátku studie, dále 1 x za 6 měsíců,
 • sledování medikace, případně její úpravy ošetřujícím lékařem,
 • dotazník kvality života na začátku studie, následně 1x za 6 měsíců.

Pacienti skupiny A cvičí jógu. Pacienti skupiny B cvičí aerobní cvičení.

Cholesterol a abdominální obesita

 • hladina HDL cholesterolu a triglyceridů před zahájením studie, dále 1x za 6 měsíců u diabetologa nebo u praktického lékaře,
 • abdominální obezita – obvod pasu a BMI na začátku studie, dále1x za 6 měsíců u diabetologa nebo praktického lékaře,
 • dotazník kvality života na začátku studie, následně 1x za 6 měsíců.

Pacienti skupiny A cvičí jógu. Pacienti skupiny B cvičí aerobní cvičení.