Joga v denodenním životě

Mallorca je jednou z nejdůležitějších zastávek stěhovavých ptáků ve Středomoří. V okolí majáku na Formentoru můžete vidět elegantního dravce ostříže říčního, který představuje důležitou část světové populace. V těchto místech rovněž hnízdí dravec sokol stěhovavý a je možné zde shlédnout také supa hnědého, luňáka červeného, orla, motáka lužního či kalouse ušatého. Vzácné stěhovavé ptáky, zejména do mokřadů parku S`Albufera, přicházejí lidé pozorovat z celé Evropy. Daří se zde motáku pochopovi, volavkám, pisile čáponohé, bukačům a plameňákům. Podél skalnatého pobřeží žijí rackové (včetně vzácného racka zelenonohého), jespáci, kormoráni, kachny, orel mořský a rybák obecný. Z pěvců, kteří se tu rozmnožují nebo jen zastavují na jaře či na podzim, patří bramborníček černohlavý, pěnice, dudek chocholatý, koroptev, strnad, pěnkava, skřivan, koliha, drozd, jiřička, havran, ťuhýk, hrdlička, linduška, rorýs, vlaštovka, pestře zbarvená vlha pestrá a nenapodobitelný

slavík. V odlehlejších oblastech Mallorky můžete narazit při procházkách do hor divoké horské kozy, které vás budou se zájmem sledovat. Daleko obtížnější, ale při troše štěstí můžete vidět i menší tvory, jako zajíce, ježky, cibetky africké, fretky, lasice, králíky. Stále vzácnější je rovněž místní plemeno osel domácí, jehož křížením je registrováno pramálo čistokrevných jedinců. V hojných počtech se na ostrově vyskytují žáby, hadi a ještěrky. Ohrožený druh ropuška baleárská se zdržuje v roklích pohoří Serra de Tramuntana. Rovněž ohroženým druhem je i želva kareta obecná. Z hmyzu pak zde poletují pestrobarevní motýli, jepice, sršni, včely, mouchy a komáři. Zpěv cikád vám připomene, že jste ve Středomoří.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *